hipotonia tętnicza

rzeczywistość nie istnieje... jest tylko Sen... tylko moja Darkeria...

Temat: leki - ogólnie
mianseryna Działanie niepożądane: Najczęściej: nadmierne uspokojenie i senność na początku leczenia. Wystąpić mogą także: skazy krwotoczne, drgawki, hipomania, hipotonia ortostatyczna, zaburzenia czynności wątroby, bóle stawowe, obrzęki, zawroty głowy, ginekomastia, patologiczna laktacja, ... do dłużej trwającej sedacji czy śpiączki, natomiast zwykle nie obserwuje się zaburzeń rytmu serca, drgawek, ostrego spadku ciśnienia tętniczego, niewydolności nerek. Leczenie polega głównie na płukaniu żołądka i postępowaniu objawowym. mirtazapina W przypadku przedawkowania zahamowanie czynności OUN, tachykardia, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze. W przypadku przyjęcia dawek znacznie większych niż terapeutyczne może wystąpić zgon. Leczenie objawowe i podtrzymujące, węgiel aktywowany; rozważyć płukanie żołądka....
Źródło: okborderline.eev.pl/viewtopic.php?t=70Temat: [jad ptaszników]
silna opuchlizna...zaczerwienienie..bladosc,tachykardia czyli przyspieszenie czynności serca powyżej 120 uderzeń na minutę, hipotonia czyli spadek ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg ciśnienia skurczowego i 60 mmHg rozkurczowgo,bladosc,...wszystko zalezy od tego czy jeste uczulony...
Źródło: arachnea.org/forum/showthread.php?t=7894


Temat: niskie cisnienie..
Dot.: Niskie Ciśnienie - Niebezpieczne???   Cytat: Niskim wartościom ciśnienia tętniczego towarzyszą z reguły objawy kliniczne, które zmuszają do wizyty u lekarza. Dolegliwości, które występują przy hipotonii to najczęściej: -zwiększona senność -osłabienie...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=26369


Temat: Reboksetyna (reboxetine)
ich efekt hipokaliemiczny. Nie nasila wpływu alkoholu na czynności poznawcze. Działanie niepożądane: Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, bezsenność, nadmierne pocenie się, zawroty głowy. Rzadziej objawowy częstoskurcz, hipotonia ortostatyczna, parestezje, utrudnione...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=166


Temat: Badania lotniczo-lekarskie
Poszukaj w przepisach JAR FCL 3, .1 Leki przeciwnadciśnieniowe. Są dopuszczalne pod warunkiem braku efektów ubocznych. leta-adrenolityki (beta-blokery):l lDiuretykil Z leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego poza Klasą 3 (Beta-adrenolityki) często ... u pilotów. Wymagana jest bezwzględna obserwacja stężenia elektrolitów w surowicy, zwłaszcza sodu, aby nie dopuścić do hipotonii i nadmiernego odwodnienia. Diuretyki pętlowe, jak furosemid (np. Lasilix), są w zasadzie niedopuszczalne z...
Źródło: lotnictwo.net.pl/showthread.php?t=2843


Temat: problem ze zdrowiem, moze ktos ma podobnie?
niedociśnienia tętniczego samoistnego kładzie się na postępowanie niefarmakologiczne: - zapewnienie odpowiedniej podaży płynów w ciągu doby (ok. 2-2,5 litra na dobę); - zwiększone spożycie soli w diecie; - unikanie obfitych posiłków;...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=35460


Temat: Dezypramina (desipramine)
... karmić piersią. Uwagi: Zaleca się systematyczną kontrolę morfologii krwi (szczegÓlnie podczas objawÓw zakażenia gÓrnych drÓg oddechowych, gorączki, bÓlu gardła), wskaźnikÓw czynności wątroby, EKG, ciśnienia tętniczego oraz EEG. U chorych z silnymi...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=152


Temat: Maprotylina (maprotiline)
... przyczyną drgawek, hiperpireksji, a także śpiączki. Działanie niepożądane: Występują rzadziej i w mniejszym nasileniu niż w przypadku amitryptyliny. Należy zachować szczegÓlną ostrożność u chorych na padaczkę. Układ krążenia: hipotonia ortostatyczna, niedociśnienie,...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=159


Temat: Trifluoperazyna (trifluoperazine)
osłabienie siły mięśni, zwiększony apetyt, przyrost masy ciała, hipotonia ortostatyczna; poza tym akatyzja, parkinsonizm, dyskinezy, dystonie, objawy psychotyczne, splątanie, pobudzenie, zaburzenia rytmu serca, leukopenia, małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, żÓłtaczka...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=189


Temat: Opipramol (opipramol)
... może być przyczyną drgawek, hiperpireksji, a także śpiączki. Działanie niepożądane: Zwykle występują rzadko i są mało nasilone. W niektÓrych przypadkach obserwowano objawy ze strony układu krążenia: hipotonia ortostatyczna, niedociśnienie, tachykardia, objawy...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=164


Temat: Estazolam (estazolam)
płukanie żołądka, podawanie płynÓw i.v. oraz zachowanie drożności drÓg oddechowych. Duży spadek ciśnienia tętniczego wymaga podawania lekÓw wazopresyjnych. W ciężkich zatruciach pochodnymi benzodiazepiny oprÓcz leczenia objawowego zaleca się podanie flumazenilu (wybiÓrczego...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=202


Temat: Lormetazepam (lormetazepam)
podawanie płynÓw i.v. oraz zachowanie drożności drÓg oddechowych. W przypadku znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać leki wazopresyjne. W ciężkich zatruciach pochodnymi benzodiazepiny oprÓcz leczenia objawowego zaleca się podanie flumazenilu (wybiÓrczego ... hipotonią, hipotermią, zaburzeniami oddychania i odruchu ssania. Pochodne benzodiazepiny przenikają do pokarmu kobiecego. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy leczenie lormetazepamem. Uwagi: Lormetazepam może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej i...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=204


Temat: Haloperydol (haloperidol)
z magnezem podawanym i.v. możliwe jest wystąpienie depresji oddechowej i spadku ciśnienia tętniczego. Działanie niepożądane: Podobne do działań niepożądanych chlorpromazyny, wykazuje jednak zdecydowanie słabsze działanie cholinolityczne, rzadziej też występują objawy ze ... włącznie ze śpiączką, zwiększenie liczby leukocytÓw, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe). Zaburzenia wegetatywne: zatrzymanie moczu, zaparcia, suchość błon śluzowych, zaburzenia akomodacji. Rzadziej niż w przypadku chlorpromazyny - spadek ciśnienia tętniczego (rÓwnież ortostatyczny), częstoskurcz,...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=175


Temat: Perfenazyna (perphenazine)
... i hipotonia. Ciąża i laktacja: Kategoria C. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Uwagi: W początkowym okresie leczenia obserwować pacjentÓw. Upośledza zdolność koncentracji - podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdÓw...
Źródło: depresjaforum.pl/viewtopic.php?t=182


Temat: Wiecznie senna
Ale to wcale nie tak, że niskie ciśnienie to tylko senność itd. Same poczytajcie: Zbyt niskie ciśnienie artykuł lek. med. Ewy Klamczyńskiej Jeżeli ciśnienie tętnicze krwi spada poniżej 100/60 mm Hg (dolna granica prawidłowego ciśnienia), uznaje się je za hipotonię, czyli niedociśnienie tętnicze. Problem hipotonii dotyczy około 1-2% dorosłego społeczeństwa. Tym samym częściej mówi się o nim wśród chorych niż pisze w podręcznikach medycznych, a wielu badaczy nie wyodrębnia nawet hipotonii jako odrębnej jednostki chorobowej. Rozróżnia się niedociśnienie tętnicze samoistne (pierwotne), ortostatyczne i wtórne. Niedociśnienie pierwotne O samoistnym, czyli pierwotnym niedociśnieniu mówimy wówczas, gdy przewlekle utrzymują się niskie wartości ciśnienia tętniczego krwi, których przyczyny nie udaje się ustalić. Jest to najczęstsza postać niedociśnienia. Niedociśnienie pierwotne dotyczy zwykle osób w okresie dojrzewania i w wieku średnim oraz młodych kobiet o leptosomicznej budowie ciała (szczupłe, wysokie). Często występuje rodzinnie, a czynnikami sprzyjającymi jest mała aktywność ruchowa i stres. Niedociśnienie ortostatyczne Hipotonia ortostatyczna to nagły spadek ciśnienia u osób z prawidłowym ciśnieniem lub nawet nadciśnieniem tętniczym, występujący wskutek szybkiego przejścia z pozycji leżącej do stojącej lub przy dłuższym staniu. U tych pacjentów dochodzi do zaburzeń regulacji krążenia przy zmianie ... w konsekwencji do nagłego spadku ciśnienia. Niedociśnienie wtórne Jest objawem innej, często przewlekłej choroby. Istnieje wiele schorzeń, które mogą się objawiać hipotonią. Wśród najczęstszych przyczyn wtórnego niedociśnienia należy wymienić: niewydolność krążenia, zaburzenie rytmu serca dające zmniejszenie objętości krwi tłoczonej przez mięsień serca w ciągu minuty i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego, zwężenie aorty, zmniejszenie objętości krwi krążącej, np. przy odwodnieniu, przy istotnych ... pozostaje nam zróżnicować, czy jest to hipotonia samoistna czy ortostatyczna. Pomogą tu regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego, tzw. Holter ciśnieniowy. Metoda ta pozwala precyzyjnie określić wartości ciśnienia tętniczego krwi nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Na podstawie tego badania możemy wykluczyć niedociśnienie ortostatyczne i rozpoznać hipotonię samoistną. Jak się objawia? Niskim wartościom ciśnienia tętniczego towarzyszą z reguły objawy kliniczne, które zmuszają do wizyty u lekarza. Dolegliwości, które występują przy hipotonii to najczęściej: zwiększona senność osłabienie zmniejszona wydolność fizyczna szybka męczliwość zaburzenia koncentracji bóle głowy szum ... i pogorszenie jakości życia kwalifikuje do terapii. Jak sobie pomóc? Główny nacisk w łagodzeniu niedociśnienia tętniczego samoistnego kładzie się na postępowanie niefarmakologiczne: - zapewnienie odpowiedniej podaży płynów w ciągu doby (ok. ... spanie z górną połową ciała uniesioną o ok. 20o, co powoduje zmniejszenie diurezy nocnej (ilości moczu oddawanego w nocy) i zapobiega hipotonii w godzinach porannych, - masaże i hydroterapia. W terapii ... nagłych omdleniach, które mogą często pojawiać się u osób z hipotonią, należy ułożyć pacjenta płasko i unieść jego kończyny dolne do góry, co zwiększa napływ krwi do serca i podnosi ciśnienie. Rokowanie w samoistnym niedociśnieniu tętniczym jest dobre. Utrzymujące się stale niskie wartości ciśnienia tętniczego nie zagrażają życiu, chociaż mogą dawać pogorszenie jego jakości. Trzeba tu stwierdzić, że średnia długość życia osoby z hipotonią jest większa niż u chorego z nadciśnieniem, a dolegliwości, które towarzyszą niedociśnieniu, zmniejszają się wraz z wiekiem. "Żyjmy dłużej" 5 (maj) 2001 Ja to mam akurat musialam byc tym...
Źródło: psyche-soma.com/viewtopic.php?t=1349


Temat: Sepsa meningokokowa???
... ciśnienie tętnicze (stany hipotonii do zapaści naczyniowej włącznie), obniżone napięcie mięśniowe, nie przyjmuje posiłków i nie nawiązuje kontaktów z otoczeniem), f) nieutulony ciągły płacz (utrzymujący się powyżej 3 godzin płacz lub...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=165501